Sư Thị Lương

Bác sĩ

Phòng Khám đông Tuệ Y Đường

SƯ THỊ LƯƠNG

Họ tênSư Thị Lương
Ngày sinh13/04/1996
Quê quánNghệ An
Trình độ chuyên mônBác sĩ