Bác sĩ Cao Thị Thảo

Cao Thị Thảo

Bác sĩ

Phòng Khám đông Tuệ Y Đường

Cao Thị Thảo

Họ tênCao Thị Thảo
Ngày sinh25/11/1996
Quê quánNam Định
Trình độ chuyên mônĐại học